ZAŠTO FOTOGRAFIJA?

Fotografija, magična slika, od prolaznosti ukraden trenutak, dokumentovano buduće sjećanje, specifična umjetnost različita od svih drugih, zavodljiva, mistična.

 

Fotografijom oslikavamo svijet predstavljajući ga nekad boljim i živopisnijim nego što on to zapravo jeste. Fotografijom zamrzavamo vrijeme, jedinu silu koju nismo uspjeli da ukrotimo. Neobičan je osjećaj gledati fotografije prijašnjih vremena ili ljudi koji više nisu među živima, kako nas nijemo posmatraju sa papira. Obuzima nas osjećaj da su oni još uvijek tu i da im fotografija daje novi život.

 

Čovjek ima urođenu potrebu da ostavi trag, da po nečemu bude zapamćen, da njegovo  bivstvovanje na zemlji ne bude zaboravljeno. Počev od pećinskog čovjeka koji je ugljenom ostavljao trag onog što je njemu bilo bitno, pa sve do autora modernih grafita, poruka i imena koja se urezuju  brižno i predano u želji da odole zubu vremena, čovjekova želja da pobjegne zaboravu se nije nimalo promijenila. Fotografija je još jedan od alata pomoću kojeg se borimo protiv zaborava, koji nam pomaže da slike koje napravimo ostanu sačuvane za neke naredne generacije. To je jedan od razloga zašto mi toliko brižljivo pristupamo snimanju i čuvanju sopstvenih fotografija. Možda to može djelovati egocentrično, ali ništa ne zaokupi našu pažnju kao kada ugledamo svoj lik na fotografiji.

 

 

Čovjek je biće koji neprestano komunicira. Dominantan oblik komunikacije je svakako govor, ali budući da je čovjek prije svega vizuelno biće, ima potrebu i da se vizuelno izražava. Takav način izražavanja je dugo bio privilegija umjetnika, ljudi sa talentom da kroz slikarstvo izraze svoje viđenje svijeta. Pojavom fotografije vizuelni način komunikacije je postao pristupačan svima, tako da danas imamo situaciju gdje većina nas stvara vizuelni materijal na svakodnevnom nivou i dijeli ga sa drugima. Fotografija nam daje priliku da  uz savladavanje osnovnih likovnih pravila bolje razumijemo umjetnost, doprinosi širenju vizuelne kulture i omogućava da budemo stvaraoci, a ne samo puki posmatrači i konzumenti umjetnosti.

 

Proizvodnja fotografija je danas skoro besplatna i prema tome nema razloga da ih ne stvaramo u što većem broju, jer se nikad ne zna koja će fotografija biti zanimljiva nekoj budućoj generaciji. Neke će fotografije ostati zapamćene kao umjetnost, druge kao dokument onoga što je bilo.

 

Zato uživajte u umjetnosti, uživajte u fotografiji i sretno fotografisanje.