POTRAGA ZA LJEPOTOM

 

Često se sjetim priče o pčeli i muhi kada su zajedno letjele. Nakon što su preletjele jednu livadu kaže pčela: "Kakva predivna livada, toliko divnog cvijeća." Na to muha odgovara: "Kakvo cvijeće? Ja sam samo đubre i nečistoću vidila na toj livadi." Tako je i u životu, sami biramo da li ćemo biti muha ili pčela.

 

Kao jako mlad sam se zainteresovao za umjetnost. Kroz nju sam pokušavao da nađem odgovore na suštinska pitanja, da dođem do konačnih istina, da istjeram pravdu… I posle mnogo godina, došao sam do zaključka da ne postoje okamenjene velike istine, isključivo pravi ili pogrešni odgovori. Svaka stvar može biti ispravna i pogrešna u isto vrijeme, u zavisnosti od toga kako reagujemo na datu situaciju.

 

Neke objektivne istine mi ne možemo dokučiti jer smo zarobljeni u ovom svijetu fenomena. Nemamo priliku odmaći se i sa distance posmatrati svijet „objektivno“. Dakle neke veće istine nije moguće dosegnuti. Prema tome ostaje nam da nađemo sopstvene vrijednosti i objašnjenja koja će onda postati istina i realnost. To je sloboda tj. mogućnost izbora je takođe svojevrsna ljepota.

 

Ljepota nije nešto za šta možemo reći da bi bilo lijepo i bez posmatrača (to je svakako nemoguće reći). Kao što je jednako tako teško pričati o stvarima kakve one stvarno jesu a ne o tome kakve ih mi percipiramo. Ljepota nije kvalitet samih stvari po sebi, ljepota samo postoji u umu osobe koja ih posmatra i svaki um opaža drugu ljepotu. Dakle ovdje dolazimo do pitanja ukusa, a kaže se da se „o ukusima ne raspravlja“ jer ukus je stvar ličnog iskustva i razlikuje se od osobe do osobe. Iz razloga što je ljepota lična interpretacija i što se samim tim razlikuje od osobe do osobe, nemoguće je dati opšti odgovor šta je to ljepota.

 

Prema tome, potraga za odgovorima se najčešće završava saznanjem da su pravi odgovori oni koji mi sami odaberemo da budu pravi. Isto je i sa ljepotom; nema odgovora šta je lijepo, šta je umjetnost, šta je smisao. Na ta pitanja svako daje odgovor sam za sebe. Kao umjetnik, ja nudim svoju viziju ljepote, s kojom se možete a i ne morate složiti. Svaki izbor će biti tačan. Potraga za ljepotom je za mene cilj. Ljepota je to što daje smisao životu i neću da trošim vrijeme na stvari koje smatram lošim i ružnim. Neću da pričam o njima, neću da razmišljam o njima. Na svakom od nas je jednostavan izbor, da li ćemo biti pčela ili muha. Da li ćemo vidjeti stvari kao pozitivne ili kao negativne. Svaki odgovor je tačan ali u zavisnosti od odgovora koji izaberete i svijet oko nas se počne savijati i oblikovati na taj način. Zato pažljivo birajte koji odgovor smatrate tačnim.